Vad är rörelserikedom (physical literacy)?

Barn är rörelserika när de har utvecklat rörelsefärdigheter, självförtroende och motivation (passion) att röra på sig för att vara fysiskt aktiva för resten av livet.

Kolla in video om rörelserikedom:

 

Källa: Activeforlife.ca

Rätt till rörelse

Läs mer om projektet

Nya verktyg & insikter

Kolla in

”Pep-talks for professionals” 15/9

Kolla in