Utbildningsdagar Umeå 18-19 april 2018

Dr Dean Kriellaars kommer vara huvudsaklig kursledare för utbildningarna. Dean är professor på Manitoba-universitetet i Kanada och en av världens ledande experter inom ”physical literacy”, det vi på svenska väljer att kalla för rörelserikedom (eller rörelseförståelse).

Flera av utbildningarna är formade för ”EMÅ-projektet” som är Change the games nya pilotprojekt i Umeå som ska startas i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem. Pedagoger, idrottsledare och föräldrar i dessa områden har därför förtur till dessa utbildningar. Pilotprojektet möjliggörs av SISU Idrottsutbildarna och genomförs i samverkan med Umeå kommuns fritids- och skolförvaltning. Detta är nästkommande steg på resan för Umeå som ett ”rörelserikt samhälle”.

Onsdag 18 april
Svensk idrotts sakkunniga inom barn och ungdomsidrott, kl 9.00-12.00
– PL 101, PL 301 sport och RS Swe

Skolchefer och rektorer, kl 13.00-14.30
– PL 101 anpassad och RS Umeå

Lärare Idrott & hälsa och fritidspedagoger, kl 15.00 – 16.00
– PL 101 anpassad och RS Umeå
> Mer info

Lärare Idrott & hälsa, kl 16.00 – 17.00
– PL 301 anpassad
> Mer info

Idrottsledare, kl 18.00-20.00
– PL 101 kort, PL 301 sport ”movement preparation”, RS Umeå
> Mer info

Torsdag 19 april
Rådet för rörelserikedom, kl 8.00-9.30
– PL community

Politiker och tjänstepersoner Umeå kommun, kl 11.15-12.30
– PL 101 anpassad och RS Umeå

Repr från kommuner i Västerbotten, kl 12.30-15.00
– PL 101, RS Västerbotten
> Mer info

Blivande rörelseinstruktörer, kl 16.00-21.00 + onsdag kl 15.00-20.00
– PL 301 fördjupning
> Mer info

Utbildningarna för idrottsledare och för rörelseinstruktörer är även öppna för deltagare utanför Umeå/Västerbotten vid mån av plats och då till en kostnad på 500 kr för idrottsledarutbildningen respektive 3000 kr för rörelseinstruktörsutbildningen.

KURSKODER
PL 101: introduktion physical literacy
PL 301: physcial literacy enriched activities
RS Swe: Rörelserika samhällen – resan & de olika stegen
RS länet: Rörelserika samhällen – resan & de olika stegen, start med aktivitetsdag
RS Umeå: Rörelserika samhällen – de kommande stegen för EMÅ-projektet

Rätt till rörelse

Läs mer om projektet

Nya verktyg & insikter

Kolla in

Utbildningar i april

Kolla in