Utbildningsdagar Umeå 18-19 april 2018

Dr Dean Kriellaars kommer vara huvudsaklig kursledare för utbildningarna. Dean kommer från Manitoba-universitetet i Kanada och är en av världens ledande experter inom ”physical literacy”, det vi på svenska väljer att kalla för rörelserikedom (eller rörelseförståelse).

Flera av utbildningarna är formade för ”EMÅ-projektet” som är Change the games nya pilotprojekt i Umeå som ska startas i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem. Pedagoger, idrottsledare och föräldrar i dessa områden har därför förtur till dessa utbildningar. Pilotprojektet möjliggörs av SISU Idrottsutbildarna och genomförs i samverkan med Umeå kommuns fritids- och skolförvaltning. Detta är nästkommande steg på resan för Umeå som ett ”rörelserikt samhälle”.
Dessa utbildningsdagar genomförs med stöd av Västerbottens läns landsting.

Onsdag 18 april
Svensk idrotts sakkunniga inom barn och ungdomsidrott, kl 9.00-12.00
– PL 101, PL 301 sport och RS Swe

Skolchefer och rektorer, kl 13.00-14.30
– PL 101 anpassad och RS Umeå

Lärare Idrott & hälsa och fritidspedagoger, kl 15.00 – 16.00
– PL 101 anpassad och RS Umeå
> Mer info

Lärare Idrott & hälsa, kl 16.00 – 17.00
– PL 301 anpassad
> Mer info

Idrottsledare, kl 18.00-20.00
– PL 101 kort, PL 301 sport ”movement preparation”, RS Umeå
> Mer info

Torsdag 19 april
Rådet för rörelserikedom, kl 8.00-9.30
– PL community

Politiker och tjänstepersoner Umeå kommun, kl 11.15-12.30
– PL 101 anpassad och RS Umeå

Repr från kommuner i Västerbotten, kl 12.30-15.00
– PL 101, RS Västerbotten
> Mer info

Blivande rörelseinstruktörer, kl 16.00-21.00 + onsdag kl 15.00-20.00
– PL 301 fördjupning
> Mer info

Utbildningarna för idrottsledare och för rörelseinstruktörer är även öppna för deltagare utanför Umeå/Västerbotten vid mån av plats och då till en kostnad på 500 kr för idrottsledarutbildningen respektive 3000 kr för rörelseinstruktörsutbildningen.

KURSKODER
PL 101: introduktion physical literacy
PL 301: physcial literacy enriched activities
RS Swe: Rörelserika samhällen – resan & de olika stegen
RS länet: Rörelserika samhällen – resan & de olika stegen, start med aktivitetsdag
RS Umeå: Rörelserika samhällen – de kommande stegen för EMÅ-projektet

Rätt till rörelse

Läs mer om projektet

Nya verktyg & insikter

Kolla in

IPLC Europe – Umeå 2019

Kolla in