Utbildningsdag Göteborg 20 april 2018

Dr Dean Kriellaars kommer vara huvudsaklig kursledare för utbildningarna. Dean är professor på Manitoba-universitetet i Kanada och en av världens ledande experter inom ”physical literacy”, det vi på svenska väljer att kalla för rörelserikedom (eller rörelseförståelse).Olika målgrupper kommer få en introduktion i physical literacy och om hur de kan starta en samverkan för att kunna ta de första stegen på resan för Göteborg som ett ”rörelserikt samhälle”.

Fredag 20 april kl 10-12
Konsulenter och utbildare inom Västra Götalands idrottsförbund
– PL 101 anpassad för idrott, RS Swe
> Mer info

Fredag 20 april kl 13.30-15.30
Representanter från olika sektorer
– PL 101, RS Swe
> Mer info

KURSKODER
PL 101: introduktion physical literacy
RS Swe: Rörelserika samhällen – resan & de olika stegen

Rätt till rörelse

Läs mer om projektet

Nya verktyg & insikter

Kolla in

Utbildningar i april

Kolla in