Kurs i physical literacy

Studenter på IVP (Idrottsvetarprogrammet) vid Umeå Universitet har under hösten rörelserikedom (physical literacy) på schemat. Under ledning av lektor Louise Davis. Heja!
Vi medverkade den 3 november genom att berätta om Change the game och medverka i en workshop.

Rätt till rörelse

Läs mer om projektet

Nya verktyg & insikter

Kolla in

”Pep-talks for professionals” 15/9

Kolla in